Effectieve huisbezoeken (avond)

Categorie:

Effectieve huisbezoeken
Dagelijks werken aan prettig wonen voor huurders die óns nodig hebben. Woningcorporaties bieden huisvesting aan iedereen die door beperkt inkomen aangewezen is op de sociale woningmarkt, of bijvoorbeeld in een (tijdelijke) kwetsbare positie leeft. De klantbediening anno 2019 is enorm veranderd. Bij veel corporaties zijn de deuren gesloten, de toegankelijkheid neemt af. Digitalisering, klantperformance, prestatie indicatoren en efficiëntie in (lean) processen hebben de aandacht. Is er dan nog wel voldoende aandacht voor de mens? Waar komt onze klant vandaan en wat speelt er in de verschillende belevingswerelden? Eigenkracht, participatiemaatschappij en zelfredzaamheid. Lukt dit wel bij iedereen? Zijn wij, en de soms stroeve hulpverlening, hierop nog wel aangehaakt?

Armoede, trauma’s, laaggeletterdheid, verstandelijke beperking, verslaving, psychiatrie, ‘anders zijn’ en de taal (nog) niet goed beheersen maken ‘meedoen’ vaak moeilijk. Allemaal ingrediënten die invloed kunnen hebben op geduld, onbegrip, frustratie en zelfs agressie tot gevolg.  Spreken wij als medewerkers altijd tactvol en is er stil gestaan bij de afhankelijkheidsfactor die vele klanten hebben van jou op dat moment?

Tijdens de Workshop 
Schelden, bedreigen en bewust belasteren van medewerkers. Dat tolereren we niet. Stilstaan en rekening houden met een verhaal of situatie kost aan de andere kant niets. Het levert juist vaak rust en validering op zodat er (opnieuw) kennisgemaakt kan worden. Afspraken over gewenst gedrag kunnen dan als vanzelfsprekend worden vastgelegd en aangenomen, bijvoorbeeld in een gedragsaanwijzing. Bij deze workshop van één avond leer je stilstaan bij het verhaal achter de mens, én de verhalen achter de voordeur.

Na deze workshop weet je:

  • Wat een investering in een huisbezoek kan opleveren in je werk;
  • Hoe zo effectief mogelijk achter de voordeur te komen;
  • Contact te maken met de huurder op een effectieve wijze;
  • Signalen op te pikken die duiden op kwetsbaarheid van het huishouden;
  • Je fysiek zo te positioneren dat je veilig werkt.

€ 350

WP data:

Effectieve huisbezoeken (avond)

Effectieve huisbezoeken (avond)

Iedere professional die werkt met klanten en zichzelf wil ontwikkelen om beter aan te sluiten bij alle diverse situaties van bewoners. Deze workshop sluit goed aan bij de training Motiverende gespreksvoering. 

Iedere professional die werkt met klanten en zichzelf wil ontwikkelen om beter aan te sluiten bij alle diverse situaties van bewoners. Deze workshop sluit goed aan bij de training Motiverende gespreksvoering. 

PlusPortID: 61588

PlusPortDashboardUrl: https://CorparisCampus.plusportdashboard.com/?calendarCatagoryId=1271&calendarPakketId=14253