Hobbels in de patiëntrelatie

Categorie:

Hobbels in de patiëntrelatie, overdracht en tegenoverdracht.
Een goede relatie (ook wel alliantie genoemd) met de patiënt is een belangrijk voorwaarde voor goede hulpverlening. Het is tevens een krachtig ingrediënt in de behandeling die sterk correleert met het succes ervan. Hoe hanteer je als hulpverlener deze relatie en verstoringen ervan, zogenaamde alliantiebarsten? 

In deze workshop:

  • Krijg je een beeld van de structuur van de relatie in de hulpverlening
  • Bieden we handvaten om als professional om te gaan met verstoringen in de relatie (alliantiebarsten)
  • Leer je stilstaan bij de sterke emoties die in de relatie kunnen ontstaan en de reflex deze te vermijden
  • Ontdek je wat het meer toelaten en verdragen van deze emoties in de soms complexe hulpverleningsrelaties je kan opleveren

De begeleiding van de workshop is door: Een huisarts, mindfulnesstrainer en balintgroepbegeleider, gepromoveerd in de behandelrelatie, blogger medisch contact samen met een Gezondheidszorgpsycholoog/psychotherapeut, balint- groepbegeleider, en eigen praktijk

€ 395

WP data:

Hobbels in de patiëntrelatie

Hobbels in de patiëntrelatie

Voor iedere zorg professional

Voor iedere zorg professional

PlusPortID: 103021

PlusPortDashboardUrl: https://CorparisCampus.plusportdashboard.com/?calendarCatagoryId=1272&calendarPakketId=15169