Kenniscafé Loden leidingen, linke soep!

Categorie:

Thema: Loden leidingen, linke soep! 

In verschillende buurten en wijken in Nederland werden oude loden drinkwaterleidingen gevonden. Veel woningcorporaties kampten met dit probleem. Het lood ligt onder de grond, maar waar? Mensen zijn bezorgd, en niet geheel ten onrechte. Het leidde al eerder tot demonstraties. Lood in het drinkwater is schadelijk voor jonge kinderen, het kan hun leervermogen negatief beïnvloeden en bij ouderen vergroot het de kans op hart- en vaataandoeningen. Hoe werd dit aangepakt? Wat communiceer je wel, niet? Daar gaan we het onder andere met elkaar over hebben tijdens het kenniscafé! Deze avond kan zowel digitaal als op locatie worden bijgewoond! 

€ 0

WP data:

Kenniscafé Loden leidingen, linke soep!

Kenniscafé Loden leidingen, linke soep!

Een kenniscafé is een informele bijeenkomst, welke in de basis ‘voor collega’s, door collega’s’ wordt georganiseerd. Doel van het kenniscafé is het kennismaken met elkaar en met actuele onderwerpen uit het werkveld. Er wordt kennis gedeeld door Corparis collega’s, maar ook door externe sprekers. We leren van elkaar en hebben het gezellig tijdens de aansluitende […]

Een kenniscafé is een informele bijeenkomst, welke in de basis 'voor collega's, door collega's' wordt georganiseerd. Doel van het kenniscafé is het kennismaken met elkaar en met actuele onderwerpen uit het werkveld. Er wordt kennis gedeeld door Corparis collega's, maar ook door externe sprekers. We leren van elkaar en hebben het gezellig tijdens de aansluitende borrel. Het thema van deze avond is: Loden leidingen, linke soep!

PlusPortID: 61866

PlusPortDashboardUrl: https://CorparisCampus.plusportdashboard.com/?calendarCatagoryId=1271&calendarPakketId=15400