Leefbaarheidsprojecten woningwetproof

Categorie:


Leefbaarheidsprojecten woningwet-proof
Ben je op zoek naar een manier om proactief te werken aan de thema’s leefbaarheid, schoon, heel en veilig wooncomfort? Worstel jij ook zo met de druk van dagelijkse werkzaamheden en ideeën/initiatieven die je wil ontplooien? Heb je niet 100% scherp wat je wel en niet kan/mag vanuit de wetgeving en het interne beleid van je opdrachtgever? Ik begrijp je worsteling!

De laatste jaren heeft de Woningwet de inzet van Woningcorporaties op het gebied van Leefbaarheid beperkt. Wat participatie betreft wordt er weer meer van je verwacht. Wat mag nu nog wel? Wat kan er niet? Een schoonmaakproject kun je nog wel faciliteren. Het sponsoren van een buurt barbecue niet meer. Toch?  Verder staat er in de wet de term woonmaatschappelijk werk. Wat moet je daar dan onder verstaan?

In de Training Leefbaarheidsprojecten Woningwetproof leren we je in één dag de wettelijke mogelijkheden van Leefbaarheid terwijl we je tools in handen geven om proactief een project op te pakken bij je opdrachtgever. 

Wat ga je leren?
Je gaat op zoek naar wat kan en mag op het gebied van leefbaarheid. Je zoekt naar mogelijkheden en leert deze mogelijkheden te vertalen naar een concreet plan van aanpak. Heb je een idee dat jij wil inzetten bij je opdrachtgever dat nog niet volledig is uitgewerkt? Deze training bied je de kans om te leren en een vertaalslag van je idee te maken.

Tijdens de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:  
  • Het wettelijke kader van leefbaarheid;
  • De betekenis van prestatieafspraken;
  • De rol van de gemeente;
  • De mogelijkheden en betekenis van woon- maatschappelijk werk;
  • De voor en nadelen van projectmatig werken;
  • Faciliteren versus initiëren;
  • Het activeren van bewoners (verenigingen en commissies);
  • Het succesvol uitvoeren van plannen;
  • De financiële kaders voor leefbaarheidsprojecten.
  • Leefbaarheidsprojecten woningwetproof
Arrangementskosten: € 79,00
Bij een online training vervallen de arrangementskosten.

Trainingskosten (excl. arrangementskosten):

€ 549

WP data:

Leefbaarheidsprojecten woningwetproof

Leefbaarheidsprojecten woningwetproof

Voor iedere professional die bezig is of bezig wil met het onderwerp leefbaarheid bij zijn/haar opdrachtgever.

Voor iedere professional die bezig is of bezig wil met het onderwerp leefbaarheid bij zijn/haar opdrachtgever.

PlusPortID: 91607

PlusPortDashboardUrl: https://CorparisCampus.plusportdashboard.com/?calendarCatagoryId=1271&calendarPakketId=14385