Moeilijke gesprekken voeren

Categorie:

Iedere arts of hulpverlener komt het tegen in de praktijk: “moeilijke gesprekken”, zoals een slecht nieuws gesprek, verwijsgesprek of gesprekken waar heftige emoties een rol spelen. Het is dan belangrijk om handvatten te hebben om hier adequaat op te kunnen reageren en zicht te hebben op wat er gebeurt in het contact met de ander: welke emoties spelen bij de ander (en bij jezelf) en spelen er nog andere dingen een rol in het contact? In deze interactieve workshop krijg je concrete handvatten. 

  • In de workshop: leer je door middel van uitwisseling van eigen ingebrachte casuïstiek
  • Om op efficiënte wijze om te gaan met “moeilijke gesprekken”
  • krijg je concrete handvatten om mee te nemen naar de praktijk.
Iedere (basis)arts of andere zorgprofessional neemt 1 casus mee van een moeilijk gesprek en zet deze met de leervraag kort op papier. De begeleiding van de workshop wordt gegeven door een arts oudergeneeskunde/docent in de opleiding sog en supervisor i.o.

€ 395

WP data:

Moeilijke gesprekken voeren

Moeilijke gesprekken voeren

Voor iedere zorg professional die moeilijke gesprekken voert in de praktijk

Voor iedere zorg professional die moeilijke gesprekken voert in de praktijk

PlusPortID: 102239

PlusPortDashboardUrl: null