Pret en pijn van perfectionisme

Categorie:

Herken jij dat je de lat hoog legt en ambitieus bent? Dit zorgt dat je veel  kan bereiken in je leven en het beste uit jezelf kan halen. Dit móet beter kunnen’ of ’het is echt nog niet genoeg wat ik doe’! We kunnen deze opmerkingen gebruiken als een aanzet tot verbetering of verandering. Maar wanneer dergelijke gedachten en overtuigingen te vaak en te ongenuanceerd terugkeren kunnen ze ons ook flink parten spelen. Telkens weer de lat té hoog leggen en na een dag lang en hard werken ontevreden thuiskomen heeft op den duur een negatieve invloed op ons welbevinden. Het kan leiden tot gepieker of zich zorgen maken, tot geïrriteerd en stressvol handelen

De workshop is geschikt voor artsen die merken dat ze last hebben van hun manier van zelfkritiek of van hun neiging tot perfectionisme, en er anders mee willen omgaan. 

Aan bod komen:

  • inzicht in de aard en het ontstaan van de criticus en perfectionist.
  • aandacht voor de onderliggende kwetsbaarheid en angst.
  • voice Dialogue als methode om regie te kunnen nemen over deze deelpersoonlijkheden

De avond wordt begeleid door een ervaren gedragstrainer die weet wat er speelt in het medisch veld

€ 395

WP data:

Pret en pijn van perfectionisme

Pret en pijn van perfectionisme

Voor iedere ambitieuze professional die de lat voor zichzelf hoog legt.

Voor iedere ambitieuze professional die de lat voor zichzelf hoog legt.

PlusPortID: 102240

PlusPortDashboardUrl: https://CorparisCampus.plusportdashboard.com/?calendarCatagoryId=1272&calendarPakketId=15179