Woonfraude (avond)

Categorie:

Het is essentieel dat corporaties zich bezighouden met woonfraude. In een markt waarbij voorrangsregels voor woningzoekenden domineren, kunnen we het ons niet veroorloven om een onrechtmatige huurder in een woning te handhaven. In de praktijk blijkt dat wijken waar veel woonfraude plaatsvindt ook hand in hand gaan met meer overlast en criminele activiteiten. Tijdens de workshop woonfraude leer je welke soorten woonfraude er zijn en hoe je deze in wijken kan herkennen. Daarnaast leer je hoe je woonfraude kunt bestrijden en hoe je dossier opbouwt tegen een frauduleuze huurder. 

Tijdens de workshop:

  • De verschillende vormen van woonfraude;
  • Het juridische kader;
  • Effectieve dossieropbouw bij woonfraude;
  • Do's en don'ts in de aanpak van woonfraude.

Na de workshop:

  • Ken je de meeste voorkomende vormen van woonfraude;
  • Heb je met collega's gespard over het belang om woonfraude aan te pakken;
  • Herken je signalen van (mogelijke) woonfraude;
  • Weet je wat te doen bij een vermoeden van woonfraude;
  • Ben je op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.

€ 695

WP data:

Woonfraude (avond)

Woonfraude (avond)

Voor iedere professional die meer wil weten over het bestrijden van woonfraude. Met name geschikt voor woonconsulenten en medewerkers die zich bezighouden met overlast of fraude. 

Voor iedere professional die meer wil weten over het bestrijden van woonfraude. Met name geschikt voor woonconsulenten en medewerkers die zich bezighouden met overlast of fraude. 

PlusPortID: 60941

PlusPortDashboardUrl: https://CorparisCampus.plusportdashboard.com/?calendarCatagoryId=1271&calendarPakketId=14282