Zin in zelfstandigheid

Categorie:

Zelfstandig werken als (basis) arts is fijn. Eigen beslissingen nemen behoort tot je bevoegdheden. Je bent bekwaam om eigen verantwoordelijkheid te nemen over medische beslissingen al dan niet onder supervisie. Dit kan energie geven en motiveren om verder te leren en te ontwikkelen als arts. Deze verantwoordelijkheid kan ook overweldigend voelen: wanneer wordt zelfstandig werken “zwemmen” en hoe zorg je ervoor dat je op tijd hulp vraagt? Wanneer ga je overleggen met je supervisor en wanneer ga je sparren met een collega? En als je besluit tot overleg: wat overleg je dan en hoe bereid je je hierop voor? 

In deze workshop krijg je concrete handvatten. Na de workshop 

  • weet je wat zelfstandig werken inhoudt
  • krijg je  zicht op dat wat al goed gaat en wanneer er hulp gevraagd kan/mag worden
  • Leer je  hoe je  dit beter kan organiseren.

Vooraf: Iedere basisarts formuleert voorafgaand aan de workshop zijn of haar persoonlijke leerdoel op dit terrein. 
Begeleiding: de workshop wordt gegeven door een arts oudergeneeskunde/docent in de opleiding sog en supervisor i.o.

€ 395

WP data:

Zin in zelfstandigheid

Zin in zelfstandigheid

Voor iedere zorgprofessional

Voor iedere zorgprofessional

PlusPortID: 99460

PlusPortDashboardUrl: https://CorparisCampus.plusportdashboard.com/?calendarCatagoryId=1272&calendarPakketId=15182