Vitaal leiderschap

In deze 5 daagse training leert de deelnemer om leiding te geven aan zijn eigen vitaliteit en die van zijn team en organisatie.

Positief denken gaat positief werken. Het is dus belangrijk dat werkgevers en werknemers vanuit een positieve mindset in hun kracht blijven. Iemand die zijn werkvermogen ten volle wil- en kan inzetten zit lekker in zijn vel, is fysiek fit, enthousiast, creatief, energiek, volop in contact met zijn omgeving en zichzelf, competent en beschikt over souplesse om zich aan veranderingen aan te passen. Vitaliteit zien wij als een belangrijke voorwaarde, zo niet competentie ter preventie van demotivatie, disfunctioneren en uitval. In deze training leert de deelnemer om leiding te geven aan zijn eigen vitaliteit en de vitaliteit van zijn team en organisatie. De ontwikkeling van talenten en het gezamenlijk met het team ‘doorleven’ van cultuurwaarden zijn hierin van wezenlijk belang.

Leidinggeven aan het huis van werkvermogen 
Het succes van vitale organisatie en bijbehorende vitaliteits-, en duurzame inzetbaarheidprogramma’s hangt voor een belangrijk deel af van de mate waarin het management erin slaagt medewerkers het gevoel te geven dat ze het belangrijkste kapitaal van de onderneming zijn. Het werkvermogen van de medewerkers hangt dan ook in grote mate af van de wijze waarop het management in staat is om het onderwerp ‘vitaliteit’ op een positieve en constructieve wijze bespreekbaar te maken. Hoe zorgen managers ervoor dat medewerkers zelf de leiding- en dus verantwoordelijkheid nemen over hun eigen vitaliteit & duurzame inzetbaarheid? Dat betekent dat alle leidinggevenden op alle niveaus verantwoordelijkheid moeten nemen voor het onderwerp. Door erover in gesprek te gaan.

Praktische vaardigheden op het gebied van coaching en communicatie spelen daarom een grote rol. De gepatenteerde methodiek MoRe-Coaching® waarmee we in deze training werken, is ontwikkeld door Kenneth Smit Training.

Normen & Waarden
Wat zijn de normen & waarden van de organisatie en hoe herkenbaar zijn deze voor de medewerkers? In hoeverre maakt het de teamleden trots? En motiveert het hun? Wordt feedback alleen door de leidinggevenden gegeven of is er sprake van een feedback cultuur? Het zijn allemaal onderwerpen waar we tijdens de training dieper op in gaan. Hoe zorgt u ervoor als leidinggevende dat de normen & waarden van uw teamleden in lijn liggen met die van de organisatie. En dat u een cultuur creëert waarin mensen trots zijn op wat ze doen en met plezier naar hun werk gaan.

Talent
Ontwikkelen en ontdekken van talenten is belangrijk en vormen de motivatie om extra’s te doen. Op welke manieren kan iemand zijn/haar talenten inzetten zodat het werk minder moeite kost en je gezond en plezierig werkt? Talentontwikkeling is iets wat in tegenstelling tot wat velen denken, niet alleen van toepassing voor een selecte groep ‘High Potentials’. Iedereen heeft talenten. Deelnemers leren vooral hoe ze de omstandigheden kunnen creëren waarin het talent van iedere medewerker ontdekt kan worden en verder kan worden ontwikkeld. Potentieel laten groeien en benutten!

Het trainingsprogramma bestaat uit vijf trainingsdagen met een tussentijdse periode van 6 weken. Neem gerust contact met ons op voor het volledige programma per dag. Wij zijn bereikbaar via: contact@corpariscampus.nl
Financieel

€ 3.845,00

150

Anderen bekeken ook